Ciasteczka

Ochrona prywatności Użytkowników strony www http://meble-ikar.pl/ ma dla nas szczególne znaczenie, dlatego też prezentujemy Państwu dokument określający ogólne zasady oraz sposób zarówno gromadzenia, jak i przetwarzania, a także wykorzystania informacji o Użytkownikach niniejszego serwisu.
Kto przetwarza dane i w jakim celu?
Przekazane nam dane osobowe w celu rejestracji i korzystania ze strony www przetwarzane są przez IKAR  S.C. Rafał Krzyśpiak, Iwona Krzyśpiak 41–908 Bytom, ul. J.Nickla 112/7 , która jest administratorem wspomnianych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Powierzone dane osobowe, przetwarzane są w celu:
1. Nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i realizacji usług realizowanych drogą elektroniczną;
2. Otrzymywania przez Użytkowników informacji marketingowych o naszych promocjach, ofercie oraz usługach podmiotów z nami współpracujących m.in. po uprzednim wyrażeniu chęci przez Użytkowników otrzymywania wiadomości w postaci np. tzw. newsletterów;
Dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z ustalonymi prawem zasadami:
Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.),
Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.),
Rozporządzenie z dnia 29.04.2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).
Udostępnienie nam danych osobowych jest dobrowolne, mimo to stanowi niezbędny krok umożliwiający świadczenie Użytkownikom serwisu usług drogą elektroniczną.
Informacje techniczne – pliki cookie
Pliki cookie, tzw. „ciasteczka” to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie i innym urządzeniu posiadającym przeglądarkę internetową). Z perspektywy naszej strony www są one niezbędne do jej prawidłowego funkcjonowania.
Pliki cookie umożliwiają m.in.:
sporządzanie anonimowych statystyk odwiedzin serwisów www,
prezentację spersonalizowanych reklam internetowych uwzględniających miejsce zamieszkania czy zainteresowania Użytkownika,
,
zapamiętywanie ustawień domyślnych strony (np. język strony, jej kolor, układ, czy rozmieszczenie treści).
Ważne: Pliki cookie nie zawierają danych umożliwiających identyfikację Użytkownika, a co za tym idzie nie można ustalić jego tożsamości. Co więcej nie są szkodliwe dla używanego urządzenia końcowego, nie zmieniają jego ustawień ani zainstalowanego na nim oprogramowania.
Nasza strona www korzysta z dwóch podstawowych plików cookie: stałych oraz sesyjnych. Pliki stałe istnieją do momentu ich usunięcia przez Użytkownika lub na czas określony w ich parametrach. Odnoszą się do np. zapamiętywania określonej rozdzielczości wyświetlanej strony, czy układu treści na niej występujących. Natomiast pliki sesyjne są tymczasowe i przechowywane są do momentu zamknięcia przeglądarki, czy wylogowania ze strony www oraz mają charakter obligatoryjny do poprawnego wyświetlania naszych aplikacji.
Pliki cookie wykorzystywane na naszej stronie www:
a) pliki „niezbędne”, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony www, np. uwierzytelniające pliki cookies stosowane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony www;
b) pliki statystyczne, pozwalające na zbieranie przez nas informacji statystycznych na temat sposobu korzystania ze strony www;
c) pliki „funkcjonalne” pozwalające na zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej, itp.;
d) pliki „reklamowe” umożliwiające dostarczanie Użytkownikom spersonalizowanych treści reklamowych;
e) pliki społecznościowe – umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (np. Facebook, Google+, Pinterest) ze stroną www.

Jeśli Użytkownik chce ograniczyć korzystanie z plików cookie należy:
zmienić ustawienia przeglądarki internetowej ustawiając niezapisywanie plików cookie na odpowiednim urządzeniu lub każdorazowe informowanie o zapisywaniu plików;
usuwać pliki po każdorazowym korzystaniu ze strony www.
Należy pamiętać, że ograniczenia w stosowaniu plików cookie mogą znacznie utrudnić, a nawet uniemożliwić korzystanie ze strony www.
Więcej szczegółów odnośnie możliwości i sposobów obsługi plików cookie dostępne są w opcjach przeglądarki, z których Państwo korzystają. Jeśli ustawienia wspomnianej przeglądarki zezwalają na zapisywanie plików oznacza to, że zgadzają się Państwo na zapisywanie ich na Państwa urządzeniu końcowym. Dodatkowo, informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć m.in. pod adresem wszystkoociasteczkach.pl lub youronlinechoices.com

Nasi klienci

klienci klienci klienci klienci klienci klienci